afspringen

afspringen
{{afspringen}}{{/term}}
[naar beneden springen] jump down/offspring down/off
[wegspringen] jump away (from/off)
[+ op] jump at/on
[plotseling loslaten] fly off
[afgebroken worden] fall through 〈koop, huwelijk〉break down 〈bijvoorbeeld onderhandelingen〉
voorbeelden:
4   de knoop sprong eraf the button flew off
     de splinters sprongen eraf the splinters flew off
5   de koop is afgesprongen (op …) the deal is off/has fallen through (because of …)

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”